Giacomo Puccini

“Boema”, “Tosca”, “Madama Butterfly” sau “Turandot” sunt opere care au marcat istoria muzicii. Autorul lor, compozitorul Italian Giacomo Puccini, pe numele complet Giacomo Antonio Domenico Michele...